МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛОХ
17 дугаар зүйл. Санг татан буулгах

17.1.Санг Иргэний хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу татан буулгана.

Print