МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Print