МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
23 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа

23.1.Тусгай зөвшөөрлийг дөрвөн жилийн хугацаагаар олгоно.

Print