МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ
12 дугаар зүйл. Гэрчилгээний хугацаа

12.1.Гэрчилгээг 2 хүртэл жилийн хугацаагаар олгоно.

Print