МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Монгол Улсын үндэсний татварын алба
40 дугаар зүйл. Татварын албанаас халах

40.1.Татварын улсын байцаагчийг дараахь үндэслэлээр татварын албанаас хална:
40.1.1.сахилгын зөрчил удаа дараа гаргасан;
40.1.2.хууль тогтоомж, татварын улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн;

40.1.3.гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон;
40.1.4.Монгол Улсын харьяатаас гарсан.

Print