МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Монгол Улсын үндэсний татварын алба
21 дүгээр зүйл. Үндэсний татварын албаны дүрэм

21.1.Үндэсний татварын албаны дүрмийг Засгийн газар батална.

Print