МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Насанд хүр ээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тусгай журам
375 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй шүүгдэгчийг шүүх хуралдааны танхимаас гаргах

375.1. Насанд хүрээгүй этгээдэд сөргөөр нөлөөлж болох байдлыг шинжлэх үед шүүх нь шүүгдэгчийн өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгчийн санал, прокурорын дүгнэлтийг сонсож, тогтоол, захирамж гаргаж, түүнийг шүүх хуралдааны танхимаас гаргах эрхтэй.

Print