МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхийн ажиллагаа
321 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэх

321.1. Дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь байвал Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн гэж үзнэ:

321.1.1 шүүх хэрэглэвэл зохих хуулийг хэрэглээгүй;
321.1.2. хэрэглэх ёсгүй хуулийг хэрэглэсэн;
321.1.3. хуулийг жинхэнэ агуулгаас зөрүүтэй буруу ойлгож хэрэглэсэн.

Print