МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
298 дугаар зүйл. Тогтоолын тогтоох хэсэгт шийдвэрлэвэл зохих бусад асуудал

298.1. Шийтгэх ба цагаатгах тогтоолын тогтоох хэсэгт энэ хуулийн 297 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дор дурдсан зүйлийг тусгана:

298.1.1. гаргасан иргэний нэхэмжлэлийн талаар буюу хохирлыг төлүүлэх тухай шийдвэр;

298.1.2. эд мөрийн баримтыг хэрхэх тухай шийдвэр;
298.1.3. байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлыг хуваарилсан тухай заалт;

298.1.4. тогтоолд давж заалдах гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих журам.

Print