МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
278 дугаар зүйл. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг дуусгах

278.1. Нотлох баримтыг шинжилсний дараа талууд, оролцогчдоос шүүхийн хэлэлцүүлэгт нэмж гаргах санал байгаа эсэхийг шүүх хуралдаан даргалагч асууж тийм санал гаргавал түүнийг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

278.2. Энэ хуулийн 278.1-д заасан ажиллагаа хийгдсэний дараа шүүх хуралдаан даргалагч нь шүүхийн хэлэлцүүлэг дууссаныг мэдэгдэнэ.

Print