МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
263 дугаар зүйл. Шүүгдэгчийн мэдүүлгийг сонсох


263.1. Улсын яллагч яллах дүгнэлт сонсгосны дараа шүүх хуралдаан даргалагч нь шүүгдэгч хэргийн талаар мэдүүлэг өгөх эсэхийг асууж хэрэв зөвшөөрвөл түүний мэдүүлгийг авна.

263.2. Шүүгдэгч мэдүүлэг өгсний дараа түүнд эхэлж улсын яллагч, дараа нь өмгөөлөгч асуулт тавих ба шүүгч байцаалтын аль ч үед, иргэдийн төлөөлөгч, талууд, оролцогч шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр шүүгдэгчид асуулт тавьж болно.

263.3. Хэргийн үнэнийг тогтооход онцгой ач холбогдолтой бол шүүгдэгчийг бусад шүүгдэгчийн оролцоогүйгээр сонсож болох ба үүнийг гагцхүү шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжаар гүйцэтгэж болно.

263.4. Энэ хуулийн 263. 3-т заасны дагуу шүүгдэгчийг сонссон бол байгаагүй шүүгдэгчийг шүүх хуралдааны танхимд орж ирсний дараа шүүх хуралдаан даргалагч түүний эзгүйд гаргасан мэдүүлгийн утгыг танилцуулж, өөрийн нь байхгүйд сонссон шүүгдэгчид асуулт тавих бололцоог түүнд олгоно.

263.5. Шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр шүүгдэгч шүүхийн хэлэлцүүлгийн ямар ч үед нэмж мэдүүлэг өгч болно.

263.6.Энэ хуулийн 263.3-т заасан журам нь насанд хүрээгүй шүүгдэгчийн мэдүүлгийг сонсоход нэг адил хамаарна.
/Энэ хэсгийг 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

Print