МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл
236 дугаар зүйл. Хэргийг шүүх хуралдаанд хэлэлцэж байхад шүүх бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөхгүй байх

236.1. Хэргийг шүүхийн нэг бүрэлдэхүүнээр хянан шийдвэрлэнэ.

236.2. Шүүгчийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралдаанд үргэлжлэн оролцох боломжгүй болсон бол өөр шүүгч томилж хэрэг хэлэлцэх ажиллагааг эхнээс нь шинээр явуулна.

Print