МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт, зарчим
9 дүгээр зүйл. Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх

9.1. Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг зөвхөн шүүх хэрэгжүүлнэ.

Print