МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
76 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

76.1. Энэ хуулийг 1999 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


Print