МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хүүхэд үрчлэх
54 дүгээр зүйл. Хүүхэд үрчлэх, үрчлүүлэх

54.1. Хүүхдийг тэдний ашиг сонирхлын үүднээс үрчлүүлнэ.

54.2. Хүүхдийг энэ хуулийн 58 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу гадаадын иргэнд үрчлүүлж болно.

Print