МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааны зохицуулалт
20 дугаар зүйл. Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах

20.1. Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааг Иргэний хуулиар зохицуулна.

Print