МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
5 дугаар зүйл. Гэр бүлийн эрхийг хамгаалах

5.1. Шүүх нь Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль1-д заасны дагуу гэр бүлийн эрхийг хамгаална.

5.2. Төрийн захиргааны болон нийгмийн халамжийн байгууллага нь энэ хуульд заасны дагуу гэр бүлийн эрхийг хамгаална.

Print