МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ
72 дугаар зүйл. Шөнийн цаг

72.1. Орон нутгийн цагаар 22 цагаас 06 цаг хүртэлх хугацааг шөнийн цагт тооцно.

Print