МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ
38 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл

38.1. Хөдөлмөрийн гэрээг дараахь үндэслэлээр цуцална:

38.1.1. ажилтан санаачилсан;
38.1.2. ажил олгогч санаачилсан

Print